“Quan algú lluita per algo, algo es mou,
i en tot moviment algo neix.”

Jigoro Kano
Fundador del judo

Esponsorització

La normativa de la Federació Internacional de Judo ens permet ubicar la vostra marca en les següents posicions:
2-5 A LES MÀNIGUES,
a la superficie interior, amb una longitud màxima de 10 x 10cm.
3-5 EN ELS HOMBROS,
una franja de 25 x 5cm.
1 AL PIT DRET DEL JUDOGI,
un rectangle de 10 x 5cm.
6 DORSAL,
a l’esquena del judogi.
2-5 A LES MÀNIGUES,
a la superficie interior, amb una longitud màxima de 10 x 10cm.
3-5 EN ELS HOMBROS,
una franja de 25 x 5cm.
1 AL PIT DRET DEL JUDOGI,
un rectangle de 10 x 5cm.
6 DORSAL,
a l’esquena del judogi.

A continuació us presentem els diferents nivells d’esponsorització que us oferim

PATROCINI EQUIPACIÓ

 • La vostra marca tindrà presència en tots els actes i activitats en els que participem.
 • La vostra marca tindrà presència a la nostra pàgina web.

BRONZE

 • La vostra marca en un espai dels hombros.

PLATA

 • La vostra marca en un espai de les mànigues.
 • La vostra marca esmentada en una de les publicacions setmanals al nostre Instagram.

OR

 • La vostra marca en el pit dret del judogi.
 • La vostra marca al dorsal del judogui *
 • La vostra marca esmentada en dues de les publicacions setmanals al nostre Instagram.

* En competicions internacionals la Federació proporciona el dorsal que no pot dur publicitat. En aquest cas la vostra marca anirà només en el pit dret del judogi.

PATROCINI DIGITAL

WEB

 • Espai publicitari en la nostra web.

A continuació us presentem els diferents nivells d’esponsorització que us oferim

PATROCINI EQUIPACIÓ

 • La vostra marca tindrà presència en tots els actes i activitats en els que participem.
 • La vostra marca tindrà presència a la nostra pàgina web.

BRONZE

 • La vostra marca en un espai dels hombros.

PLATA

 • La vostra marca en un espai de les mànigues.
 • La vostra marca esmentada en una de les publicacions setmanals al nostre Instagram.

OR

 • La vostra marca en el pit dret del judogi.
 • La vostra marca al dorsal del judogui *
 • La vostra marca esmentada en dues de les publicacions setmanals al nostre Instagram.

* En competicions internacionals la Federació proporciona el dorsal que no pot dur publicitat. En aquest cas la vostra marca anirà només en el pit dret del judogi.

PATROCINI DIGITAL

WEB

 • Espai publicitari en la nostra web.